Iindaba ze-Mortgage

Xa uhlaziya imali okanye uthatha imali yokubambisa, khumbula ukuba inzala epapashiweyo ayifani nepesenti yemali mboleko yakho yonyaka (APR).Yintoni umahluko?
● Umlinganiselo wenzala ubhekiselele kwiindleko zonyaka zemali-mboleko kumboleki kwaye ichazwa njengepesenti.
● I-APR yindleko yonyaka yemali-mboleko kumboleki — kuquka neentlawulo.Njengomlinganiselo wenzala, iAPR ichazwa njengepesenti.Ngokungafaniyo nenzala, nangona kunjalo, ibandakanya ezinye iintlawulo okanye iimali ezifana ne-inshurensi yokubambisa, uninzi lweendleko zokuvala, amanqaku esaphulelo kunye nemirhumo yokuqalisa imali-mboleko.

Ibalwa Njani I-APR?

Umlinganiselo ubalwa ngokuphinda-phinda inzala yexesha elithile ngenani lamaxesha kunyaka apho umlinganiselo we periodic usetyenziswa ngawo.Ayibonisi ukuba zingaphi izihlandlo ezisetyenziswayo kwimali eseleyo.
How Is APR Calculated
Inzala= Iyonke inzala ehlawulweyo kubomi bemali-mboleko
Inqununu= Isixa semali-mboleko
n= Inani leentsuku zexesha lemali-mboleko


Ixesha lokuposa: Jan-21-2022